BLIJF GEZOND EN BESCHERM UW DNA TEGEN STRALING

’Black Tower’ harmoniseert chaotische stralingsvelden en beschermt uw gene-tisch potentieel om gezond te blijven

’n Mogelijke oplossing voor slaapproble-men, moeheid, hoofdpijnen, oorsuizen,…

Veilig: veroorzaakt zelf géén schadelijk EMF-stralingsveld

Ideale plaatsing nabij de slaapplek of bij de PC op de desktop


2 of meer ‘Black Tower’s kunnen verspreid
geplaatst worden in huis

Kan bio-energetisch schadelijke effecten van o.a. ‘vuile elektriciteit’ (‘dirty power’), digitale  (stralings)apparatuur (Smartphone, GSM, Dect-telefoon, PC, laptop, tablet, Wifi, …), geopathie (breuklijnen, wateraders, grids, ...) en andere energetisch belastende bronnen, verminderen

Energetiseert of zuivert de energie van voedingsmiddelen of dranken

Ondersteunt energetisch bloesems, homeopathie, etherische olie,…

Met geregistreerd serienummer en ‘Certifikaat van authenticiteit’

Stijlvol, decoratief en prijsgunstig

‘Black Tower’,’n aanrader in elk huis, slaapplek of kantoor !


‘UFO-Tech-rev.6’ wordt in eigen beheer ontwikkeld en vervaardigd, gebaseerd op onze therapeutische kennis en ervaring. Met eigen meetapparatuur voor zowel technische waarden als bio-energetische condities en effecten doen we desgewenst onderzoek op uw lokatie.

De prijs van de ‘Black Tower’ hebben we bewust laag kunnen houden: € 121 incl. BTW, het best geprijsde marktaanbod. Direct van producent naar gebruiker zijn er geen tussenstappen die samen de kostprijs op z’n minst verdubbelen.  

Meer product-info vindt u hier. Bestellen kan direct via info@thevitalitycoach.be.
Welkom Leefsfeer Contact Downloads Onze shop Links Startpagina Contact Links
     Hits           Bezoekers

 

‘Uw gezondheid en vitaliteit wordt behouden door het preventief beschermen

van het eigen ‘genetisch potentieel om gezond te blijven.

Gaan voor gezondheid is altijd beter dan vechten tegen ziekte !’

 

 

 Eerst de ‘belastende stressoren’ opsporen

 

‘The Vitality Coach’, de naam zegt het al, is gericht op uw vitaliteit. Het preventief be-schermen van uw vitaliteit wordt evenals uw eventuele onverklaarde klachten, vanuit een dieperliggend perspectief  bekeken.

 

Tijdens een introducerende ‘Vitality Clinic’  krijgt u meteen een beeld van uw eigen adaptatie- en herstelcapaciteit in uw actuele toestand. ‘The Vitality Coach’ gebruikt daarom een verfijnd computersysteem dat via o.m. specifieke acupunctuurpunten aan handen en voeten, precies registreert wat uw lichaam vertelt.

 

Meer en meer aan de orde naast tal van andere stressoren, vinden we daarbij STRALINGSBELASTING als sterk ondermijnende of therapie-belemmerende factor.

 

Daarna volgt een plan van aanpak, erop gericht ‘uw batterijen’ opgeladen te houden… Ingeval van stralingsbelasting door electrosmog (esmog), is het aangewezen dat we de belangrijkste bronnen van deze electrostress-klachten onderzoeken. Dat gebeurt vooral in uw slaap-, woon- en eventueel werkplek. Daar kunnen indien nodig, passende maatregelen voorgesteld worden. Het is ook mogelijk zonder dit ‘bouwbiologisch’ thuis-onderzoek, meer ‘algemeen werkende’ hulpmiddelen aan te bieden, zoals de UfoTech ‘Black Tower’. Ook daar hanteren we een strenge en prijsbewuste selectie. Er is véél te koop aan vaak extreem véél te hoge prijzen…

Met  een ‘Vitaliteits-Clinic’ krijgt u een duidelijke kijk op uw conditie en de dynamiek van al uw bio-energetische functies. Ondersteunend, beschermend, een korter pad naar herstel ...

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: Alle hier genoemde diensten of producten, vervangen de reguliere medische zorgen niet. Ze bieden hieraan complementaire ondersteuning. Bij ernstige en acute  symptomen is het aangewezen uw huisarts of medische specialist te bezoeken. Enkel zij zijn gemachtigd een medische diagnose te stellen.

 

Preventie op energetisch vlak voorkomt veel fysiek,  emotioneel, mentaal  en zelfs materieel ongemak !’

 

‘Uw Vitaliteit in Beeld’

Leefsfeer Shop Downloads    E-smog Esmog

Deze website behandelt enkel het thema ‘stralingsgevoeligheid’. Alle andere  thema’s vindt u uitgebreid terug op www.thevitalitycoach.be

 

 Lees hieronder meer over

 

 

 

 

info@thevitalitycoach.be