Welkom Leefsfeer Contact Downloads Onze shop Links Startpagina Contact Links

’Baubiologie’ en de Bouwbioloog

De laatste jaren verschijnen er steeds meer berichten van mensen met onverklaarbare of chronische klachten welke niet of nauwelijks door de medici kunnen worden beoordeeld en verholpen. Vaak gaat het hen beter tijdens een  vakantie of verblijf op een plekje in de natuur… Vanuit dit gegeven is het vak ‘Baubiologischer Messtechnik’ in Duitsland ontstaan, zo’n 20 jaar terug. Het vak combineert de natuurkunde (electromagnetische straling), de scheikunde (schadelijke en toxische stoffen, biochemie) en de biologie (schimmels, bacteriën, allergenen, …)

Het doel van een bouwbioloog is om de woon- en werkomgeving zo te creëren dat er een gezond en prettig binnenklimaat ontstaat welke de in de natuur aanwezige waardes benaderd. Vooral voor personen met chronische klachten zal dit vaak een verbetering geven. Een bouwbioloog verricht diverse metingen met speciale apparatuur, adviseert de nodige maatregelen en zorgt desgewenst voor de uitvoering, zodat het ‘huis’ - de ‘patient’ - gezond wordt. De effecten hiervan kan men daarna  terugvinden bij de bewoners.

Een tip van de ijsberg, enkele onvermoede uitlokkende factoren:
DISCLAIMER: Alle hier genoemde diensten of producten, vervangen de reguliere medische zorgen niet. Ze bieden hieraan complementaire ondersteuning. Bij ernstige en acute  symptomen is het aangewezen uw huisarts of medische specialist te bezoeken. Enkel zij zijn gemachtigd een medische diagnose te stellen.


Preventie op energetisch vlak voorkomt veel fysiek,  emotioneel, mentaal  en zelfs materieel ongemak !’


Leefsfeer Shop Downloads E-smog

Wat zijn de oplossingen ?


Toestellen en electrische bedrading verspreiden altijd een spanningsveld en daar bij ook een electromagnetisch veld (E.M.) zodra er stroom loopt. Die E.M.-uitstraling is er zelfs in ‘sluimerfunctie’ (‘enkel het rode lampje brandt’…). Een electrisch veld is meestal al sterk aanwezig als een nachtlampje of bijzetlamp niet eens aan staat. En staande halogeenlampen dan weer zijn in de meeste gevallen echte zendantennes voor vervuilde electrische velden veroorzaakt door de lichtdimmer. Veel moderne apparaten zijn dubbel geïsoleerd waardoor het aspect van een goede afvloeiing via de aarding uit de weg wordt gegaan, met alle stralingsgevolgen vandien…  Daarnaast was in vroegere tijden de mens vrijwel goed geaard. Heden leeft hij temidden van isolerende materialen die hem extra opladen en electrostatisch opgeladen houden. Voorkomen en zonodig veilig ontladen is dan ook méér dan ooit de boodschap. Het werk van de bouwbioloog begint dus bij het nagaan en zonodig herstellen van de kwaliteit van dit contact met de aarde.


Dan pas komen andere testen, onderzoeken en maatregelen aan bod. Het aanbod aan middelen is groot en niet alles dat prijzig is, biedt een oplossing. Zo worden bvb. ‘onvolledige’ afschermingsmiddelen voor de slaapkamer aangeboden, die de straling ‘binnenlaten’ en zelfs hoogfrequente straling door reflectie insluiten… wat ‘het middel mogelijk erger maakt dan de kwaal’. Men vertelt er ook niet altijd bij dat laagfrequente electromagnetische velden (ELF) daar gewoon doorheen gaan zodat een vals gevoel van bescherming kan ontstaan… En diverse soms duurbetaalde zgn. ‘Harmonisers’ bevatten weinig of niets meer dan ‘zand’… Men moet dus goed ‘tussen de regels lezen’ !


De oplossingen die ‘The Vitality Coach’ voor hogergenoemde factoren aanbiedt, zijn gebaseerd op o.a. volgende benaderingen en principes:Eens horen wat u misschien nog niet voelt…


Indien u niet ‘electro-sensibel’ bent - en u mag wensen dat dit zo blijft - kan u niet zomaar merken hoe electrosmog op uw lichaam inwerkt.


Daarom heeft ‘The Vitality Coach’ enkele signalen via test- en meetapparatuur hoorbaar gemaakt. Tracht u maar eens in te beelden hoe u zich ‘s ochtends zou voelen moest u deze de ganse nacht moeten horen… En deze werken nu juist  bijna overal dag en nacht in op ieders fysiek en energetisch lichaam.


Luister even mee of doe de proef op de som (wat we u ten stelligste afraden):

                       1                                            2                                            3
   4                                              5


                                         (Beluisteren: R-Muis-knop / Afspelen)


  1. Netfrequentie 50 Hz, alom aanwezig en meestal disharmonisch vervormd !
  2. DECT-Telefoon, basisstation, zowat overal aanwezig !
  3. GSM, basisstation, zowat overal aanwezig !
  4. Wifi / Wlan, bijna overal aanwezig !
  5. Bluetooth, persoonlijk gebruik


Hoe voelt dat ? Vrolijk of agressief ? Ik denk dat u nu kan begrijpen hoe u lichaam zich in deze omstandigheden zal voelen.

Hoe kan dat dan ?

'Hoe kan dat dan ?' vraagt men me vaak... Ik zal dit even kort schetsen met betrekking tot de nacht, omdat we tijdens de slaap het gevoeligst zijn voor exogene invloeden. Dat is een van onze oer-eigenschappen omdat de mens zich in vroegere tijden nog kon openstellen voor onverstoorde aarde (tellurische) en kosmische energieën. Inmiddels zijn deze héél sterk overstemd door technische verstorende signalen. Omdat we liggen, nemen we ongeveer 12 maal onze voet-oppervlakte in, zodat we maximaal contact maken met bvb. een 'boxspring'-matras als antenne van verstorende energie, of volop andere geopatische verstoringen kunnen ontvangen. Tevens bewegen we nauwelijks zodat we wellicht de ganse nacht in dezelfde omstandigheden vertoeven. Terwijl we slapen (of dat proberen althans) rusten ons lichaam en onze geest. Toch wordt er druk gewerkt door ons immuunsysteem, dit om dringende herstellingen uit te voeren aan de slijtage en averij opgelopen tijdens de voorbije dag. Daarvoor heeft het alle energie nodig die we rustend niet verbruiken.


Maar... We worden de ganse nacht 'gebombardeerd door irriterende technische belagers' ! Niet-lichaamseigen frequenties (electriciteit, ELFs) alsook 'naaldprikken' afkomstig van disharmoniserende hogere harmonischen (vervuilde electriciteit) en van digitale telecomsignalen, houden onze 'luchtafweer' de ganse nacht alert en bedrijvig. Er blijft dan ook géén tijd over voor het geplande herstelwerk. De effecten hiervan cumuleren van dag op dag, want we worden vrijwel 24 op 24 uur op deze wijze 'subtiel' bestookt. De effecten 'verjaren' niet, integendeel ervoeren velen dat het alsmaar erger voor hen werd. Zo heeft het nefaste invloed op de hersen-bloed-barrière alsook op het bloedsuikermetabolisme. Men heeft voor dit laatste al het ziektebeeld 'Diabetes-type 3' bedacht in niet-reguliere kringen.

Wat is er mis met uw eigen Leefomgeving ?

Electrische energiedistributie kent vele vormen… Er is niet enkel de netspanning thuis, maar ook o.m. hoogspanning, draadloze energie-overdracht en opgeslagen energie in batterijen. Al deze vormen alsook zowat alle daarop aangesloten toepassingen, hebben iets ‘gemeens’ gemeen: ze hebben een electrische en/of een electromagnetische uitstraling die niet bepaald weldoend is voor mens, dier en natuur. Zelfs ecologische ‘alternatieve’ energieopwekking d.m.v. zonnepanelen en de daarop aangesloten net-omvormers, veroorzaken een flink stoorveld, een zgn. ‘e-smog’ binnen uw habitat. Dagelijks neemt deze e-smog alsmaar toe: het aantal electrische apparaten thuis en op het werk, alsook het aantal publieke stralingsbronnen buiten- en binnenshuis neemt gestadig toe. Zelfs in de auto of op de trein zit u onopgemerkt in een sterke straling …

Niemand ontsnapt nog aan de invloed ervan. En dat is niet geruststellend als men beseft dat we daaraan evolutionnair niet aangepast zijn geraakt op de relatief korte tijd dat deze technieken bestaan. Men zal daar lange tijd niets merken totdat er sluipende stoornissen optreden, meestal beginnende met vermoeidheid. Sommigen worden op termijn zo electrosensibel dat het gangbaar leven ondraaglijk wordt…

Gezondheidsschade door electrostress in één oogopslag vindt u hier (.pdf)

Zo vervuilen binnenshuis alle fluorescentie- en Led-spaarlampen de netstroom met pieken en harmonischen. Draadloze computer-toepassingen zoals bluetooth, wifi en wlan irriteren naast de GSM en DECT-telefoon, ons immuunsysteem dag en nacht. Buitenshuis komen er met de goedkeuring voor een 4de Gsm-operator  massa’s antennes bij. Ook de optocht van WiFi-distributie door de grote internet-providers, zal ons micro-klimaat binnenkort reeds doen veranderen in een ‘Microgolfoven’-klimaat, ook binnenshuis ! En daar bovenop is de nieuwste ‘Super Wifi’ nog op komst, goed voor een bereik van 100 km !! Een onvolledig overzicht maar reeds voldoende stressoren voor een aanval op ieders integriteit, gezondheid en vitaliteit. Dat is wat men ook moge beweren, voldoende bewezen.

‘The Vitality Coach’ legt vooral het accent op e-smog omdat dit de overal sterkst toenemende stoorfactor is.

Als specialist in vitaliteit en alle factoren die dit verstoren, zijn we dan ook al vele jaren bezig met individuele en ruimtelijke oplossingen waarmee u zich kan beschermen tegen schadelijke invloeden. Niet onbelangrijk als men op termijn gezond en vitaal wil blijven genieten van al dat electrisch en electronisch comfort om ons heen.

Mail: info@thevitalitycoach.be

€ 199 incl. BTW 21%


Esmog